jongleur
SVGW zomerschool Leipzig

H/kwadraat is het bedrijf van Hans Hoogvorst.

Het bestaat sinds 1998 en heeft zich gespecialiseerd in ontwikkeling en implementatie van wijk en gebiedsgerichte aanpak. Op dit terrein vinden vele belangwekkende ontwikkelingen plaats. H/kwadraat speelt daarin graag een vooraanstaande rol.

Het kan hierbij verschillende posities innemen, zoals:

  • interim manager
  • projectleider wijkplanontwikkeling, sociale wijkaanpak, participatievernieuwing en sociale infrastructuur
  • adviseur van gemeenten, welzijnsinstellingen, woningcorporaties en bewonersorganisaties
  • procesbegeleider visieontwikkeling
  • teamcoach voor wijkmanagers, wijkcoördinatoren en beheerconsulenten
  • opleider

Regelmatig wordt Hans gevraagd voor het gespreksleiderschap van conferenties en (wijk)bijeenkomsten. Het gaat dan vooral om bijeenkomsten waarin samenwerking en vernieuwing voorop staan.

Hans is oprichter, mede-eigenaar en trainer van de School voor gebiedsgericht Werken (2002 – heden).

Tevens was hij in de periode van 2013 tot 2015 hij mede-initiator van Krachtproef en organisator van de jaarlijkse landelijke manifestatie voor opbouwwerkers.

Op deze site vindt u een uitgebreider overzicht van verrichte werkzaamheden.

‘In Beweging – 40 jaar Gebiedsgericht Werken door de ogen van Hans Hoogvorst’

‘In Beweging’ is samengesteld en geschreven door Eric Lugtmeijer aan de hand van interviews met Hans Hoogvorst en andere pioniers en samenwerkingspartners in het gebiedsgericht werken. Met veel anekdotes en verhalen is het een levendige schildering van de geschiedenis van het Gebiedsgericht Werken. Maar het is ook een oproep om te blijven vernieuwen, te verbinden, buiten de lijntjes te kleuren en jezelf en het werk iedere keer weer kritisch te durven onderzoeken. Iets wat Hans zelf zeker de komende tijd wil blijven doen.